Primaria Foltesti

Primaria Comunei
FOLTESTI
- judetul Galati -

Primaria Foltesti

TERITORIU, LOCUINTE, UTILITATI PUBLICE

Locuinte existente - total - numar 1237
Suprafata locuibila - total mp 51436
Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile - km 33
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare - km 1,5

CETATENII

Populatia stabila - total, la 1 iulie 3437
Populatia stabila - total, la 1 ianuarie 3443
Casatorii 13
Divorturi 3
Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie (pana in 2000 la 1 iulie) 8
Plecari cu resedinta din localitate la 1 ianuarie (pana in 2000 la 1 iulie) 13

FORTA DE MUNCA

Salariati - total - numar mediu 91
Numar mediu salariati in agricultura, silvicultura si pescuit 3
Numar mediu salariati in industrie 3
Numar mediu salariati in constructii 8
Numar mediu salariati in comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor 16
Numar mediu salariati in adminstratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public 8
Numar mediu salariati in invatamant 34
Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul anului - total 140

INVATAMANT

Unitati de invatamant - total 1
Elevi inscrisi - total 305
Personal didactic - total 34
Sali de clasa si cabinete scolare 10
Laboratoare scolare 4
Terenuri de sport - total 1
PC - total 33

CULTURA SI ARTA

Biblioteci - total - numar
Volume existente in biblioteci - numar 16163
Cititori activi la biblioteci - numar 466
Volume eliberate - numar 11003

SANATATE

Medici - proprietate privata - persoane 1
Medici de familie - proprietate privata - persoane 1
Personal sanitar mediu - proprietate privata - persoane 2
Farmacii - proprietate privata - numar 1
Cabinete medicale de familie - proprietate privata - numar 1

AGRICULTURA

Suprafata totala - ha 6900
Suprafata agricola dupa modul de folosinta total - ha 5802
Suprafata arabila - total - ha 4949
Suprafata totala - proprietate privata - ha 6021
Suprafata agricola - proprietate privata - ha 5551
Suprafata cu terenuri degradate si neproductive - proprietate privata - ha 60

CONSTRUCTII

Locuinte terminate - total - numar 9
Locuinte terminate din fonduri private - numar 9
Locuinte terminate din fondurile populatiei - numar 9
Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (exclusiv pentru colectivitati) - numar 9
Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (exclusiv pentru colectivitati) - mp 1264
.

Informatii contact

Comuna Foltesti, Judetul Galati
Cod postal 807130
Tel: 0236-346006
Fax: 0236-346041
foltesti@gl.e-adm.ro

galerie foto

TRANSPARENTA

SISOP

Conditii Meteo

Ournet.ro

RSS Feed Widget

Copyright © Primaria Foltesti

Design by PublicSoft.Info